Služby


Účetnictví  |  Mzdy  |  Zastupování na úřadech  |  Poradenství  |  Daně  |  zpět na úvod

Účetnictví

Přenechte starosti s účetnictví nám. Jsme účetní a poradenská společnost, která vám poskytne komplexní služby v oblasti podvojného účetnictví, daňové evidence a mezd. Další služby související s vytvářením podnikatelských plánů a projektů, přehledy pro potřeby řízení firmy, finanční analýzy, add hoc analýzy. 

Našimi prioritami jsou orientace na klienta, flexibilita, diskrétnost, zodpovědnost, důslednost a využití moderních technologických prostředků. S námi snížíte mnohé finanční náklady, jako jsou například mzda účetní, náklady na školení, kancelářské potřeby, energie, PC a software a vyhnete se mnohým rizikům pokut a stresu. Ušetřené finanční prostředky můžete investovat efektivněji nebo zvýšit zisk.

Poskytujeme:

 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • účetní poradenství
 • sestavení daňových přiznání, rozvaha, výsledovka, cash flow, příloha, přiznání k DPH
 • přehledy pro potřeby řízení firmy, finanční analýzy
 • zjednodušení a zlevnění vaší administrativy, majetková a leasingová evidence
 • komplexní zpracování mzdové agendy
 • cestovní náhrady
 • převzetí vedení účetnictví i v průběhu roku
 • sestavení povinných statistických výkazů
 • rekonstrukce účetnictví
 • účetní dohled nad vaším účetnictvím
 • běžné zastupování na úřadech, finančním úřadu, OSSZ a pojišťovnách


Účetnictví  |  Mzdy  |  Zastupování na úřadech  |  Poradenství  |  Daně  |  zpět na úvod

Mzdová agenda

Péči o mzdové účetnictví můžete přenechat nám. Můžeme převzít celou mzdovou agendu klienta a nadále spravujemt všechny náležitosti související s pracovními smlouvami, přijetím i odchody zaměstnanců, výpočtem mezd i odvodů daní a příspěvků na sociálním a zdravotním pojištění. Oblast mzdového účetnictví jsme schopni rozšířit i o část personalistiky, tj. poradenství při zpracování pracovních smluv a řešení pracovně-právní problematiky.

K našim službám v oblasti zpracování mzdové agendy patří zejména:

 • kompletní zpracování mezd malých i středně velkých firem
 • včetně výpočtů pohyblivých složek mzdy (provize z prodeje, bonusy apod.)
 • přihlášení i odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • evidenční listy, potvrzení pro úřady práce
 • příkazy k úhradě mezd a odvodů, mzdové listy
 • příprava podkladů pro pravidelné kontroly


Účetnictví  |  Mzdy  |  Zastupování na úřadech  |  Poradenství  |  Daně  |  zpět na úvod

Zastupování na úřadech

Uvolněte si ruce a přenechte jednání s autoritami jiným. Využitím našich služeb se vyhnete nepříjemnostem a nenadálým situacím při jednání s úřady. 

Pro fyzické i právnické osoby poskytujeme:

 • zastupování na finančních úřadech
 • zastupování při kontrolách odvodů pro správu sociálního zabezpečení i pro zdravotní pojišťovny
 • pomoc při přípravě potřebných dokladů a dokumentace, zpracování korespondence – odvolání, žádosti, registrace
 • zastupování na úřadu práce
 • zastupování u českého statistického úřadu
 • vyřízení živnostenského listu, změny zápisů do obchodního rejstříku
 • ukládání dokumentů do sbírky listin


Účetnictví  |  Mzdy  |  Zastupování na úřadech  |  Poradenství  |  Daně  |  zpět na úvod

Poradenství a účetní audit

Poskytneme vám komplexní poradenství při řešení vašich potřeb. Spolupracujeme také s renomovanými právními kancelářemi pro zabezpečení služeb uzavírání obchodních smluv, k řešení pracovně-právní problematiky atd.

 • navrhneme a nastavíme vám vhodný systém pro efektivní řízení hospodaření vaší firmy
 • provedeme potřebné výpočty, analýzy a hodnocení
 • pomůžeme vám při strategickém či běžném provozním rozhodování
 • poskytneme vám na věc náš názor nezávislého konzultanta
 • konzultujeme s vámi požadovanou problematiku s cílem najít společně nejlepší řešení.

Ve spolupráci s auditorskou firmou nabízíme také zajištění auditu. Z auditorských služeb nabízíme povinný i nepovinný audit účetních závěrek dle českých předpisů, mimořádných a mezitímních účetních závěrek.

K našim službám v oblasti auditu patří zejména:

 • povinný i nepovinný audit účetních závěrek
 • ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek
 • auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích, ověřování vybraných informací pro banky a regulační orgány a pro výběrová řízení)


Účetnictví  |  Mzdy  |  Zastupování na úřadech  |  Poradenství  |  Daně  |  zpět na úvod

Daně

K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, analýz, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady. Poradíme Vám v oblasti daně z přidané hodnoty, jak v rámci české legislativy, tak zejména i s ohledem na aplikaci právních předpisů Evropské unie. Nabízíme služby při registraci zahraničního subjektu z EU regionu i třetích zemí v ČR k DPH, podávání daňových přiznání a souhrnných hlášení za tyto klienty a samozřejmě jejich zastupování před příslušnými českými úřady.

K našim službám v oblasti zpracování daní patří zejména:

 • daňové poradenství pro podnikatele - fyzické osoby
 • daňové poradenství pro právnické osoby
 • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a příjmu fyzických a právnických osob 
 • přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, atd.
 • související povinné přehledy, souhrnná hlášení, která je nutno zasílat finančnímu úřadu, přenesení daňové povinnosti
 • odklad podání daňového přiznání a odklad platby daně z příjmu
 • sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • sestavení vyúčtování srážkové daně
 • zastupování před finančním úřadem v běžných záležitostech.

Zpracovávám...